Msza św.z udziałem dzieci. - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

GALERIA
7 Niedziela Zwykła. Msza św.z udziałem dzieci.
Świętość człowieka przejawiająca się w słowach i czynach nie tylko owocem wysiłku. Możemy być świętymi, ponieważ Bóg jest Święty. Człowiek staje się świątynią Boga, w której mieszka jego Duch. Wszystkie rzeczy stworzone służą nam na drodze do zbawienia o tyle, o ile korzystamy z nich ze świadomością, że należą one do Boga. Do nas zaś należą o tyle, o ile jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, Syna Bożego. W Nim stajemy się „synami w Synu” – dziedzicami wszystkiego, co jest własnością Ojca. Nasza świętość i doskonałość zależą od naszej relacji z Bogiem. Nasze podobieństwo do Boga przejawia się szczególnie wtedy, kiedy patrzymy na ludzi i świat w taki sposób, w jaki On patrzy – „miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za prześladowców”. Takiego spojrzenia i postępowania możemy się uczyć przede wszystkim od Jezusa – poprzez rozważanie jego słów i czynów opisanych w Ewangelii.
Dzisiejsze nauczanie Chrystusa jest niełatwym wyzwaniem. Przezwyciężyć pokusę „oko za oko, ząb za ząb”, nastawić drugi policzek, miłować nieprzyjaciół, modlić się za prześladowców – będzie możliwe tylko wtedy, jeśli będziemy żyli życiem Chrystusa i do Niego będziemy coraz bardziej upodobnieni. Dlatego tak ważne jest nasze uczestnictwo w życiu Chrystusa i w życiu Jego Kościoła. Dlatego nieodzownym jest wsłuchanie się w Jego nauczanie i w Jego mądrość. Dlatego tak koniecznym jest spotkać się z Nim w niedzielnej Eucharystii, by wzmocnić nią nasze ludzkie serca i umysły, być może tak już osłabione różnorakimi ideologiami nienawiści. Rzesze chrześcijańskich męczenników, są dla nas żywym i wymownym świadectwem tego, iż miłość i miłosierdzie, którego doświadczamy i uczymy się nieustannie od Ojca, który jest w niebie (Mt 5, 48), jest i pozostanie szczególną propozycją i alternatywą chrześcijańskiego pielgrzymowania w dzisiejszym świecie. Jak rozumiem świętość człowieka? Jakie jest źródło dobrego postępowania? Z czego wynikają moje słowa i czyny? Jak rozumiem miłość do Boga, do innych ludzi i do samego siebie? Jak podchodzę do moich bliźnich i do siebie samego? Czy próbuje patrzeć na siebie i innych ludzi w taki sposób, w jaki Bóg na nas patrzy? Na ile i w jaki sposób staram się poznawać Jezusa? Co dla mojego życia znaczy obraz Jezusa opisany w Ewangeliach?
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego