- NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poziom 49
6 Niedziela Zwykła.
Msza św.z udziałem dzieci.
Przychodzimy na Eucharystię, aby spełnić obowiązek wynikający z przykazania. Jednak to nie sama realizacja zobowiązania pociągnęła nas do spotkania z Jezusem, ale miłość do Niego. Wiemy dobrze, że od Chrystusa usłyszymy prawdziwą mądrość, która pozwoli nam odkryć wolę Bożą względem nas. Prosimy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na pouczenia Boże.
WYBIERAJĄC ŻYCIE
Człowiek zawsze ma możliwość wyboru między dobrem a złem. Dobro i zło są rzeczywistościami tak przeciwstawnymi jak życie i śmierć. Tak więc każdy wybór, nawet najmniejszego dobra, kieruje człowieka ku pełnemu Dobru, podobnie wybór zła kieruje ku coraz większemu Złu.
Mając możliwość wyboru, chrześcijanin powinien nieustannie pamiętać, że Bóg pragnie dobrych wyborów. Każdy wybór człowieka jest zawsze wyborem za lub przeciw Bogu i dlatego niesie on ze sobą wieczne konsekwencje.
Właściwe wybory winny być oparte o prawdziwe wartości. Często zło jawi się pod pozorem dobra, a dobro, szczególnie gdy jest trudne i wymagające wyrzeczeń, może wydawać się złem. Potrzeba więc obiektywnej hierarchii wartości, którą odnajdujemy w Ewangelii.
Chrystus objaśnia odwieczne prawo Boże. Czyni to w taki sposób, że pozwala w nim dostrzec nie zakaz, ale i pozytywną treść. Nie chodzi tylko o to, aby nie zabijać, ale by odpowiednio traktować bliźniego. Nie chodzi tylko o to, aby nie cudzołożyć, ale by odpowiednio patrzeć na sprawy ciała. Nie chodzi tylko o to, by nie przysięgać fałszywie, ale by żyć prawdą. Chrystus ukazuje głęboką prawdę o człowieku i jego wyborach.
Dobro i zło jest czymś wewnętrznym i głęboko zakorzenionym w człowieku, w jego myślach, pragnieniach, motywacjach. One decydują o wartości człowieka. Zewnętrzny czyn jest tylko objawieniem tego, co tkwi wewnątrz człowieka, jest owocem, po którym poznaje się drzewo dobre i złe.
 
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego