NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Liturgia słowa

27 marca 2017 r. Poniedziałek
- IV Tydzień Wielkiego Postu
ROK I
Pierwsze czytanie: Iz 65, 17-21
Psalm responsoryjny: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)

Śpiew przed Ewangelią: Ps 130 (129), 5. 7

Ewangelia: J 4, 43-54

Kolor szat liturgicznych: F
ioletowy


 Wszystkim Parafianom 
 
i  
Gościom    

 życzymy radosnego przeżywania niedzieli, a na nadchodzący tydzień pracy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej
,
błogosławionego tygodnia,
solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.
 
 Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę, życzymy wytrwałości w wielkopostnych postanowieniach oraz błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej w nowym tygodniu.

Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22.20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!


Zapraszamy codziennie do kaplicy adoracji o godz.17.30 na modlitwę różańcową. Osoby, które nie będą mogły przyjść do kościoła zachęcamy do odmawiania różańca w tym samie czasie w dowolnym miejscu. Peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej i wspólna modlitwa różańcowa niech będzie naszym duchowym przygotowaniem do obchodów setnej rocznicy objawień w Fatimie, która przypada 13 maja. Różaniec prowadzą osoby będące w kaplicy. 
 
    DNI POWSZEDNIE:              NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                   
                 6.30                                                  7.00
                    7.00                                      9.00 - dla młodzieży
                  18.00                                    10.30 - z udziałem dzieci 
                                                     
                                                                      12.00 - suma
                                                          16.00 - zawieszona w okresie
                                                                      wakacyjnym
                                                                           18.00    

Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu.


MODLITWA SERCA

PRASA KATOLICKA
Do nabycia tygodnik "Idziemy" w nim min. o fascynacji cudem życia, jak Kościół może i chce dzisiaj przywrócić świętość rodzinie?, Historię więźnia skazanego za zabójstwo, który gra obecnie w Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli, wiadomości z naszej diecezji. Tygodnik w cenie 4,-zł. Bezpłatnie "dobre nowiny" a w nich o roli wiary i rodziny w życiu aktorki Dominiki Figurskiej, dlaczego należy pościć i wiele ciekawych artykułów. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 
Komentarz do Ewangelii:
Uwierzyć słowom Jezusa
Urzędnik królewski może być dla nas przykładem wiary. Wyruszając na spotkanie Jezusa z prośbą o uzdrowienie umierającego syna, dał świadectwo swojej wiary, że On może tego dokonać. Odchodząc do domu samotnie, bez żadnego widzialnego znaku, który by potwierdzał fakt uzdrowienia, staje się przykładem wiary w moc słowa Jezusa. Wiary, do której i my jesteśmy wezwani, gdyż On w swoim słowie pragnie się z nami spotykać. Kiedy otrzymał potwierdzenie uzdrowienia dziecka, uwierzył on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Tym razem jednak uwierzył nie w uzdrowiciela, nie słowu, a w Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14).
Panie Jezu, Ty wzywasz nas do wiary, która nie potrzebuje znaków. Zaradź naszej niewierze i naucz nas w pełni ufać Twojemu słowu.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
KAMERY
OŁTARZ
Msze św. w Niedziele

KAPLICA
Msze św. w Dni Powszednie CYTATY - JAN PAWEŁ II

 Nasza parafia jest inicjatorem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej "Pięciu Braci Męczenników". Każdy uczestnik Drogi Krzyżowej walczy sam. Milczenie i skupienie się na drodze umożliwia usłyszenie Boga. Droga ma charakter indywidualny, podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, każdy uczestnik zdany jest wyłącznie na własne siły. Dlatego prosimy, aby uczestnicy zorganizowali sobie, w przypadku rezygnacji z trasy lub nieprzewidzianych okoliczności pomoc od najbliższych. Na stronie internetowej  www.edk.org.pl i parafialnej jest podana trasa. Długość 40 km. Prosimy o zapoznanie się z przebiegiem trasy. Droga Krzyżowa rozpoczyna się 7 kwietnia o godz. 20.00. Po Mszy św. w intencji uczestników wyruszamy na trasę indywidualnie lub w niewielkich grupach max. 10 osób. Owocem EDK jest doświadczenie spotkania z Bogiem. To spotkanie pozwala na to aby spojrzeć w głąb siebie i dowiedzieć się co jest ważne. Zapisy na stronie www.edk.org.pl lub w kancelarii parafialnej. W drodze krzyżowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub pod opieką opiekunów prawnych. Obowiązkowe kamizelki odblaskowe.

Trwają w naszej parafii konferencje dla przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Spotkania w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w salce katechetycznej. 


 W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 9.00 i 17.30. Złożone ofiary w czasie Drogi Krzyżowej będą przeznaczone na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego.

 W każdą niedzielę o godz. 17.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.


Kliknij Tutaj


4. tydzień Wielkiego Postu
Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana…
Wiara – oczywiście. Ale co z tym oddaniem? Przecież tyle rzeczy, obowiązków, normalna praca do świąt. Jak w tym wszystkim być oddanym Bogu? Chyba nie bez przyczyny na początku kolekty podany jest przykład Jezusa, który POJEDNAŁ ludzkość ze sobą. POJEDNAĆ pracę i wiarę – ora et labora XXI wieku…
ks. Piotr Alabrudziński
Kliknij Tutaj
Organizowana jest pielgrzymka parafialna. 

W dniach 26-28 maja pielgrzymi odwiedzą Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Opole, Sanktuarium na Górze Św. Anny, Bardo, Krzeszów, Wambierzyce, Legnice, Pola Legnickie, Lubawkę gdzie jest żywy kult Czternastu Świętych Wspomożycieli i inne ciekawe miejsca. Informacje i zapisy u ks. prałata Henryka Włoczewskiego.
PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
 
 Trwa w parafii peregrynacja Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej. Do każdej figury został załączony pakiet: kronika nawiedzenia, modlitwy, treść objawień i plan nawiedzenia ulic w naszej parafii. 
Przyjęcie Matki Bożej jest dobrowolne. W każdym bloku lub na ulicy rozpoczęcie od numerów najniższych do najwyższych. Matka Boża przebywa jedną dobę. Rodzina, która przyjęła przekazuje do następnej ok. godz. 19.00. Plan peregrynacji w gablocie, na parafialnej stronie internetowej i przy każdej figurze.
Peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej rozpoczyna przygotowanie do 100-lecia objawień fatimskich, które będzie 13 maja.

 W piątek (31/03) o godz. 16.30 spotkanie uczniów III klas gimnazjum przygotowujących sie do sakramentu bierzmowania.
-----------------------------------------------------------------------
 W sobotę, pierwsza sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 9.00, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 8.30. oraz Msza św. dziękczynna za nawiedzenie rodzin przez Matkę Bożą Fatimską.
-----------------------------------------------------------------------
2 kwietnia będziemy gościć w parafii promotora kultu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kędziorka, który przybliży nam osobę i nauczanie kapłana-męczennika. Po każdej Mszy Św. będzie można nabyć komplet płyt z kazaniami ks. Jerzego, także tą najważniejszą - z ostatnimi słowami do wiernych, Jego duchowym testamentem.

Tak jak w latach poprzednich będą zbierane elektrośmieci. W naszej parafii 01 kwietnia do godz. 12.00.
                 ZAPRASZAMY NA  

      
                          KONIN
      7 kwietnia 2017 r. godz.20.00
                            KALENDARZ
Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz gif
WIADOMOŚĆ DLA WEBMASTERA

POGODA
PRZYDATNE LINKI
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Katolicka Agencja Informacyjna Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Przewodnik Katolicki

Adres: 
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

telefon:
63 242 64 64

Dyżury kancelarii parafialnej:

od poniedziałku do piątku w godz:
9.00 - 10.00 
oraz 
16.00 - 17.30


Zapraszamy
wtorek od 
17.00 - 18.00

Nieczynna do
31.03.2017rDary wydawane są we: wtorek od 9.00 - 10.00 
i piątek 
9.00 - 10.00.

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

tel. 63 242 64 64


KONTO
Bank Spółdzielczy Konin
nr 79 8530 0000 0008 2947 2000 0001
PRZYDATNE LINKI
Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu

NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE, NIECHAJ PAN DAJE POKÓJ CI, ON MIŁOŚCIĄ NAPEŁNIA SERCE TWE, ZAWSZE Z TOBĄ JEST.

 
 
tekst
Do Nowego Roku pozostało jeszcze:|2017 rok mamy już od:


Szukaj na stronach
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Licznik Odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego