NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
LITURGIA SŁOWA
23 września 2018
niedziela
XXV Tydzień zwykły

Rok liturgiczny: B/II
Pierwsze czytanie:Mdr 2, 12. 17-20
Psalm responsoryjny:Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b)
Drugie czytanie:Jk 3, 16 – 4, 3
Werset przed Ewangelią:2 Tes 2, 14
Ewangelia:Mk 9, 30-37
Kolor szat liturgicznych: zielony

 Wszystkim Parafianom 
 
i  
Gościom    

życzymy radosnego przeżywania niedzieli, a na nadchodzący tydzień pracy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej
,

błogosławionego tygodnia,
solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

                                                              Wszystkim Parafianom i Gościom
na czas trwania w postawie wdzięczności za Dar Nowego Życia w Duchu Świętym
w rozpoczętym dziś tygodniu - Niech Bóg obficie Błogosławi.


Maryjo, Matko nadziei,                                                     
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22.20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!


       DNI POWSZEDNIE                                     NIEDZIELE I ŚWIĘTA
                6.30                                                              7.00
                7.00                                                    9.00 - dla młodzieży
              18.00                                              10.30 - z udziałem dzieci
                                                   
                                                                           12.00 - suma
                                                              16.00 - zawieszona w okresie
                                                                              wakajcyjnym
                                                                                   18.00          PRASA KATOLICKA
Polecamy prasę katolicką: „Idziemy – Ład Boży”.. Polecamy także kalendarze Duszpasterstwa Rolników do nabycia w zakrystii.
KLIKNIJ

Znalezione obrazy dla zapytania pielgrzymki parafialne
KOMENTARZ DO EWANGELII:
Błogosławiona zwyczajność

„Jeśli ktoś chce być pierwszy…” (Mk 9, 35). Testy, rankingi, plebiscyty – wszystko po to, by wskazać najlepszych i zawstydzić tych, co się nie załapali. Tak wiele od siebie wymagamy, by nie być tymi ostatnimi. I nierzadko płacimy wysoką cenę za sukces. A może warto zacząć pielęgnować w sobie skromność i umiarkowanie? Naturalna, zwyczajna przeciętność została dziś ograbiona z szacunku. A przecież starożytni filozofowie powtarzali: in medio virtus – ‘cnota leży pośrodku’. Nie wstydźmy się zdrowej przeciętności. Zwyczajności dziecka, które Jezus stawia uczniom za przykład. Jeśli kierujemy się wyłącznie kategorią sukcesu, najwyższymi dążeniami, to nie zapominajmy, że upadek z wysokości zwykle kończy się tragicznie.

Obdarz mnie, dobry Boże, życiową mądrością. Umiejętnością wybierania tego, co służy mojemu prawdziwemu dobru i co podoba się Tobie. Chroń przed pyszałkowatością i pogonią za wiatrem ziemskiej chwały.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła
MODLITWA
Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu.MODLITWA SERCA
CYTATY - JAN PAWEŁ II

100 Różańców na 100-lecie niepodległości

Modlitewna akcja "100 Różańców na 100-lecie niepodległości" rozpoczęła się w sobotę 4 sierpnia. Polega na codziennym odmawianiu jednej części Różańca św. w intencji Ojczyzny, aż do 11 listopada – zachęcamy Koła Żywego Różańca, parafian i gości do codziennej modlitwy różańcowej w Kaplicy Adoracji o godz. 17. 30 w tygodniu i przed Mszą św., wieczorową w niedzielę i święta. 
Przypomnijmy sobie, to co Pan Jezus powiedział św. s. Faustynie, że to właśnie z Polski wyjdzie iskra miłosierdzia. Zaznacza więc, że odnowienia wiary i mocnej modlitwy potrzeba nie tylko nam, ale i całemu światu. Co więcej, modlitwa chrześcijan jest potężnym orężem i może stać się drogą do prawdziwego nawrócenia ludzkości. Powinniśmy dostrzec walkę, która odbywa się w świecie i wziąć w niej udział po stronie Pana Boga. Potrzeba modlitwy przebłagalnej. Potrzeba także wołania o dary jedności i miłości dla Polski. Bardzo nam tego brakuje, sami przecież jesteśmy podzieleni i kłócimy się nieustannie – zapraszamy do wspólnej modlitwy.


Kliknij Tutaj
EWANGELIA NA CO DZIEŃ
Mk 9, 30-37
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
Kliknij Tutaj
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

PARAFIA NMP - PIKNIK PARAFIALNY

JUBILEUSZ KONIŃSKICH PSZCZELARZY

PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
 
Trwa w parafii peregrynacja Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej. Do każdej figury został załączony pakiet: kronika nawiedzenia, modlitwy, treść objawień i plan nawiedzenia ulic w naszej parafii. 
Przyjęcie Matki Bożej jest dobrowolne. W każdym bloku lub na ulicy rozpoczęcie od numerów najniższych do najwyższych. Matka Boża przebywa jedną dobę. Rodzina, która przyjęła przekazuje do następnej ok. godz. 19.00. Plan peregrynacji w gablocie, na parafialnej stronie internetowej i przy każdej figurze.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej do wspólnej modlitwy.
Nabożeństwa Fatimskie odprawiamy
 13-ego dnia miesiąca od maja do października włącznie , niosąc Figurę Matki Bożej Fatimskiej w poszczególnych stacjach będziemy odmawiać tajemnice różańcowe. 
Prosimy panie i panów 
tradycyjnie o niesienie Figury.

 Spotkania grup i wspólnot działających w naszej wspólnocie parafialnej: 
 Ks. Karol – Żywy Różaniec każda II niedziela miesiąca o godz. 15. 00 modlitwa różańcowa w Kaplicy Adoracji – Diakonia Miłosierdzia oraz grupa Wdów i Wdowców spotkania w salce katechetycznej środa po Mszy św., wieczorowej – Krąg Biblijny w czwartek także po Mszy św., wieczorowej – godz. 18. 30; 
Ks. Łukasz Ściślewski - Odnowa w Duchu Świętym wtorek po Mszy św., wieczorowej - natomiast spotkania z młodzieżą w piątek także po Mszy św., wieczorowej;
 Ks. Łukasz Sztylka - Spotkania ministrantów w sobotę o godz. 10. 00 – zapraszamy także chętnych chłopców do grupy ministranckiej a pozostałych parafian czy gości do włączenia się do grup czy wspólnot działających przy parafii celem pogłębiania swojego życia religijnego, zdobywania wiedzy, ubogacania siebie nawzajem czy wzajemnego dzielenia się wiarą.
W sobotę 6 października (sobota) organizowany jest z naszej Wspólnoty Parafialnej wyjazd na Diecezjalny Kongres Różańcowy do Świnic Warckich – zapisy w kancelarii parafialnej, 
koszt wyjazdu – 25zł.
Organizowany jest z naszej Wspólnoty Parafialnej wyjazd do Warszawy na „Stadion Młodych” dnia 6 października 2018 r. (sobota) – w programie koncerty: „Trzecia godzina dnia”, „Exodus 15”, znani artyści, muzycy, sportowcy, aktorzy – szczegóły i zapisy u Ks. Łukasza Ściślewskiego.
KALENDARZ
Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz gif
WIADOMOŚĆ DLA WEBMASTERA
POGODA
PRZYDATNE LINKI
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Katolicka Agencja Informacyjna Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Przewodnik Katolicki

Adres: 
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

telefon:
63 242 64 64

Dyżury kancelarii parafialnej:

od poniedziałku do piątku w godz:
8.00 - 9.00 
oraz 
16.00 - 17.30


Zapraszamy we
wtorek od 
17.00 - 18.00
Dary wydawane są we: wtorek od 9.00 - 10.00 
i piątek 
9.00 - 10.00.

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

tel. 63 242 64 64


KONTO
Bank Spółdzielczy Konin
nr 79 8530 0000 0008 2947 2000 0001
PRZYDATNE LINKI
Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu

NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE, NIECHAJ PAN DAJE POKÓJ CI, ON MIŁOŚCIĄ NAPEŁNIA SERCE TWE, ZAWSZE Z TOBĄ JEST.

 
 
tekst
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Licznik Odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego