NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

                                  Bank Spółdzielczy Konin nr79 8530 0000 0008 2947 2000 0001 Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
20 czerwca 
2024 r., Czwartek
XI Tydzień zwykły
Rok liturgiczny: B, II
Dzień Powszedni 
Pierwsze czytanie:Syr 48, 1-14
Psalm responsoryjny:Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a)
Werset przed Ewangelią:Rz 8, 15bc
Ewangelia:Mt 6, 7-15

Kolor szat liturgicznych:
zielony
Wszystkim Parafianom
i Gościom
- życzymy radosnego przeżywania niedzieli a na nadchodzący tydzień pracy obfitości łask Bożych i opieki Matki Biżej, błogosławionego tygodnia, solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.
Wszystkim Parafianom i Gościom wypełnionym Wiarą w Kościół Chrystusowy
- Niech Bóg obficie Błogosławi


SZCZĘŚĆ BOŻE
Maryjo, Matko nadziei,                                                     
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22.20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!Zapraszamy we wtorek
godz. 16.00 – 17.30.
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku
 od 8.00 – 9.00 i od 16. 00 – 17. 30, 
w I-szy Piątek od godz. 17. 00.


     
PRASA KATOLICKA

Polecamy prasę katolicką: „Idziemy” – Ład Boży.
Jubileusz 900 lecia DiecezjiCZYTANIA
Syr 48, 1-14 Pochwała Eliasza i Elizeusza
Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z Otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a z łoża - okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś naganę i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów, jako mścicieli, i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego, i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne.
Oto Słowo Boże
MODLITWA
Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu.
CYTATY JAN PAWEL II
Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.


Znalezione obrazy dla zapytania pielgrzymki parafialne
Mt 6, 7-15 Jezus uczy, jak się modlić
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».
Oto słowo Pańskie
J. E. Ks. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski z dniem 1 lipca 2024 roku, zwalnia Ks. Łukasza Sztylkę z obowiązków wikariusza parafii NMP Królowej Polski w Koninie i mianuje wikariuszem Parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie,
oraz tego samego dnia zwalnia Ks. Łukasza Ściślewskiego z obowiązków wikariusza parafii NMP Królowej Polski w Koninie i mianuje wikariuszem Parafii Najświętszego Serca w Sieradzu.
Z dniem 1 lipca 2024 roku J. E. Ks. Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski
zamianował Ks. Przemysława Kłosowskiego wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Koninie zwalniając z obowiązków wikariusza Parafii Najświętszego Serca w Sieradzu
oraz zamianował Ks. Damiana Pluskotę wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Koninie zwalniając z obowiązków wikariusza Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe we Włocławku.
Odchodzącym Księżom wikariuszom dziękujemy za siedmioletnią posługę w naszej wspólnocie parafialnej
a Przychodzącym Kapłanom życzymy radości posługiwania, przy wstawiennictwie i orędownictwie 
Patronki Naszej Parafii NMP Królowej Polski – Szczęść Boże.
W piątek 21 czerwca Święto swojego Patrona obchodzi J. E. Ks. Bp Senior Wiesław Alojzy Mering – otoczmy Czcigodnego Solenizanta naszymi modlitwami.
W następną niedzielę 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca - upraszajmy więc dla naszych Ojców potrzebne Łaski a zmarłych polecajmy opiece Miłosiernego Boga Ojca.
Caritas parafialnaprowadzi całoroczną akcję: „WEŹ POMÓŻ”, polegającą na tym, że lodówkę możemy zapełniać żywnością,
 która jest pomocą dla wielu ludzi będących w potrzebie.
11 Niedziela Zwykła. Msza św. z udziałem dzieci

11.06.2024 roku odbyła się Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Świnic Warckich.

KALENDARZ
WIADOMOŚĆ DLA WEBMASTERA
POGODA
PRZYDATNE LINKI
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Katolicka Agencja Informacyjna Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Przewodnik Katolicki

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

tel. 63 242 64 64


KONTO
Bank Spółdzielczy Konin
nr 79 8530 0000 0008 2947 2000 0001


Zapraszamy we
wtorek od 
17.00 - 18.00
Dary wydawane są we: wtorek od 9.00 - 10.00 
i piątek 
9.00 - 10.00.

Adres: 
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

telefon:
63 242 64 64

Dyżury kancelarii parafialnej:

od poniedziałku do piątku w godz:
8.00 - 9.00 
oraz 
16.00 - 17.30
PRZYDATNE LINKI
Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo
 
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego