NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

                                  Bank Spółdzielczy Konin nr79 8530 0000 0008 2947 2000 0001 Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
3 grudnia 2023 r., Niedziela
I Tydzień Adwentu
Rok liturgiczny: B, II
Pierwsza Niedziela Adwentu
Pierwsze czytanie:Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Psalm responsoryjny:Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Drugie czytanie:1 Kor 1, 3-9
Werset przed Ewangelią:Ps 85 (84), 8
Ewangelia:Mk 13, 33-37

Kolor szat liturgicznych:
 fioletowy
Wszystkim Parafianom
i Gościom
- życzymy radosnego przeżywania niedzieli a na nadchodzący tydzień pracy obfitości łask Bożych i opieki Matki Biżej, błogosławionego tygodnia, solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.
Wszystkim Parafianom i Gościom wypełnionym Wiarą w Kościół Chrystusowy
- Niech Bóg obficie Błogosławi


SZCZĘŚĆ BOŻE
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Maryjo, Matko nadziei,                                                     
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22.20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!


Zapraszamy we wtorek
godz. 16.00 – 17.30.
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku
 od 8.00 – 9.00 i od 16. 00 – 17. 30, 
w I-szy Piątek od godz. 17. 00.

     
PRASA KATOLICKA
Polecamy prasę katolicką: „Idziemy” – Ład Boży, a także kalendarze ścienne Rolników po 10zł.
Jubileusz 900 lecia DiecezjiKOMENTARZ DO EWANGELII:
Bądźmy gotowi
Czuwajcie! – to napomnienie Jezus powtarza w dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie. Ten sam wątek bardziej obrazowo opisali ewangeliści Mateusz i Łukasz. Święty Mateusz przytacza wyjaśnienie Jezusa, że mamy czuwać tak, jak gospodarz, który wie, że w nocy przyjdzie złodziej, aby go okraść z całego mienia. Nikt z nas nie zmrużyłby oka, gdyby wiedział o nadchodzącym złodzieju, ale każdy całą noc spędziłby na czujnym nasłuchiwaniu. Nie na przyjście złodzieja czekamy, ale oczekujemy spotkania z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Czy jest to radosne, pełne tęsknoty czuwanie? Czy jesteśmy właściwie przygotowani na to spotkanie? Jaka byłaby nasza reakcja, gdybyśmy się dowiedzieli, że za kilka godzin przyjdzie nam pożegnać się z tym światem? Tak bardzo chronimy się przed utratą tego, co tu, na ziemi, jest dla nas ważne, a tak mało myślimy o prawdziwych skarbach wiecznych, które może nam odebrać złodziej – niespodziewana śmierć. Nie znamy dnia ani godziny spotkania z Panem, dlatego ważne jest, by czuwać i uważać, aby nasze serca nie były ociężałe z powodu grzechu. Święty Łukasz daje jeszcze jedną, cenną wskazówkę, że „czuwać” to znaczy modlić się w każdym czasie.
Panie Jezu, chcę wykorzystać ten święty czas Adwentu dobrze i owocnie. Niech Twoje wezwanie „czuwajcie” przypomina mi, że mam być gotowy do czynów miłości względem wszystkich ludzi. Amen.
Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła
MODLITWA
Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu.
CYTATY - JAN PAWEŁ IIZnalezione obrazy dla zapytania pielgrzymki parafialne
Mk 13, 33-37
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
Oto słowo Pańskie
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent czas oczekiwania na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów i w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Roraty dla dorosłych w czasie Adwentu będą sprawowane o godz. 6.30, natomiast dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży we wtorki i czwartki o godz. 18.00, ale wytrwałych zapraszamy codziennie. Informujemy parafian, że przez cały Adwent nie będzie Mszy św., o godz. 7.00. Wracając z zapalonym światłem do domów będziemy przypominać sobie i innym o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa - "Światłości na oświecenie pogan" i potrzebie prostowania dróg naszego życia.
W dzisiejszą niedzielę 3-go grudnia na Mszy św., o godz. 12.00 będziemy się modlić w intencji 
Społeczności Szkoły Górniczo-Energetycznej im. Stanisława Staszica w Koninie oraz poprzedzającego wspomnienia św. Barbary; natomiast o godz. 15.00 spotkanie Kół Żywego Różańca, - jutro 4-go grudnia o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św., w intencji Górników naszego regionu wraz z duszpasterzami poszczególnych parafii - zapraszamy.
W piątek 8 grudnia obchodzimy 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,
Msze św., o godz.: 6.30, 9.00 i 18.00, jak również zachęcamy tego dnia do Uczczenia „Godziny Łaski dla całego świata” 
od 12 00 – 13.00, w naszej Kaplicy Adoracji czy poprzez modlitwę i kontemplację w naszych domach.
Możemy nabywać świece Caritasu jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”: mała świeca 10zł, duża 20zł, jak również opłatki wigilijne - kto byłby chętny roznosić opłatki mieszkańcom poszczególnych bloków i ulic (jak to było w latach poprzednich) szczególnie osobom, które nie mogą wychodzić z domu z powodu choroby, podeszłego wieku czy innych przyczyn to może zostać zaopatrzony w odpowiednie pismo ks. proboszcza, również Pan Organista będzie gotowy dostarczyć opłatek na prośbę parafian u których bywał każdego roku - Bóg zapłać.
Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczynamy w następną Niedzielę (10-go grudnia) i będą trwać do wtorku 12-go grudnia 
(dzieci przygotowujące się do I-szej Komunii św., w czasie Mszy św., o godz. 16.30 w poniedziałek 11 grudnia – otrzymają medaliki), 
natomiast we wtorek 12 grudnia o godz. 16.30 – będzie przygotowana niespodzianka dla dzieci. 
Poniedziałek (11 grudnia) i Wtorek (12 grudnia) będą dniami spowiedzi, będą kapłani z poza parafii: Msze św., o godz. 6.30, 9.00, 11.00, 16.30 i 18.00- spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św., o godz. 8.30, 10.30, 16.00 i 17.30, we wtorek na godz. 11.00 – zapraszamy osoby chore, starsze, niepełnosprawne (będzie udzielony sakrament chorych) – program rekolekcji został wyłożony na stoliku z gazetami i świecami, abyśmy licznie skorzystali z tego czasu Łaski, prosimy o rozpowszechnienie terminu rekolekcji także w miejscach naszego zamieszkania. 
          Do 15 grudnia trwa kolejna akcja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
wraz ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”
(sprzęt możemy składować na małym parkingu przy bramie głównej po lewej stronie do 14 grudnia) 
– przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata.
KALENDARZ
WIADOMOŚĆ DLA WEBMASTERA
POGODA
PRZYDATNE LINKI
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Katolicka Agencja Informacyjna Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Przewodnik Katolicki

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

tel. 63 242 64 64


KONTO
Bank Spółdzielczy Konin
nr 79 8530 0000 0008 2947 2000 0001


Zapraszamy we
wtorek od 
17.00 - 18.00
Dary wydawane są we: wtorek od 9.00 - 10.00 
i piątek 
9.00 - 10.00.

Adres: 
ul. Przemysłowa 18
62 - 510 Konin

telefon:
63 242 64 64

Dyżury kancelarii parafialnej:

od poniedziałku do piątku w godz:
8.00 - 9.00 
oraz 
16.00 - 17.30
PRZYDATNE LINKI
Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo
 
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego