WARTO WIEDZIEĆ - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

SŁUŻBA LITURGICZNA

Zasady ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

REGULAMIN MINISTRANTA

1. Ministrant pamiętając o swej wielkiej godności sługi ołtarza, zachowuje się zawsze wzorowo zarówno w kościele, jak i w domu oraz w szkole,

2. W zakrystii należy zachować milczenie; w sprawach ważnych można porozmawiać tylko szeptem,

3. Do zakrystii przychodzi ministrant 10 minut przed nabożeństwem czekając spokojnie na kapłana,

4. Podczas Mszy Świętej, kazania czy nabożeństwa nie wolno ministrantowi przebywać w zakrystii ani też bez poważnej przyczyny odchodzić od ołtarza,

5. Przy ołtarzu ministrant zachowuje wielką powagę, skromność i skupienie. Oczy ma zwrócone na ołtarz, ręce złożone, nie rozgląda się bez potrzeby, nie szepta, nie bawi się,

6. Po nabożeństwie ministrant składa szaty we wzorowym porządku i opuszcza zakrystię, nie zapominając pomodlić się jeszcze przez chwilę przed Najświętszym Sakramentem,

Zadaniem lektora lub najstarszego ministranta jest:

1. Wyznaczyć czynności liturgiczne,

2. Dwie minuty przed wyjściem do ołtarza rozpocząć modlitwę i ją poprowadzić,

3. Po przyjściu również przewodniczyć modlitwie,

4. Sprawdzić wpisy na listę obecności.


Podstawowe funkcje ministranta podczas Mszy Świętej

Swoją czynną i wyraźną posługę podczas Mszy ministrant rozpoczyna dopiero po zakończeniu Liturgii Słowa, a więc wówczas, gdy kapłanowi trzeba "dostarczyć" elementy potrzebne do dalszego sprawowania Eucharystii. Wcześniej jedynym istotnym zadaniem ministranta jest trzykrotne zadzwonienie sygnaturką, czyli dzwonkiem sygnalizującym rozpoczęcie liturgii. Niesienie darów do ołtarza rozpoczyna się po modlitwie wiernych, (czyli prośbach skierowanych do Boga, na które odpowiadamy słowami: "Wysłuchaj nas, Panie"). Modlitwa ta, zwana też modlitwą powszechną, następuje najczęściej po kazaniu (w niedzielę po wyznaniu wiary, czyli "Wierzę w Boga"), a czasem bezpośrednio po Ewangelii.

Kielich
Pod koniec modlitwy wiernych (np. gdy następuje wezwanie do modlitwy za zmarłych) ministrant podchodzi do stolika z funkcjami i podnosi z niego kielich wraz z leżącą na nim pateną z chlebem (w formie hostii) i tzw. bielizną kielichową. Kiedy ksiądz kończy czytać wezwanie zamykające modlitwę powszechną (na które wspólnie odpowiadamy "Amen"), ministrant podchodzi do ołtarza i stawia na nim kielich.
NIE NALEŻY stawiać kielicha na ołtarzu ZANIM ksiądz zakończy czytać modlitwę powszechną, zanika bowiem wtedy granica pomiędzy Liturgią Słowa a Liturgią Eucharystyczną.
Kielich zabiera się z ołtarza przed modlitwą kończącą Komunię Świętą, a więc po tym, jak ksiądz postawi kielich na brzegu ołtarza. Ministrant przenosi kielich na stolik z funkcjami.

Ampułki z winem i wodą
Po zaniesieniu kielicha do ołtarza, ministrant podchodzi do stolika z funkcjami, bierze ampułki i zanosi je na ołtarz. Należy podchodzić w miarę szybko, aby ksiądz nie musiał czekać na ministranta. Po wlaniu do kielicha wina i odrobiny wody, ministrant odnosi ampułki na stolik.

Obmycie (lavabo)
Po zaniesieniu ampułek z winem i wodą dwóch ministrantów odpowiedzialnych za obmycie podchodzi stolika z funkcjami. Pierwszy ministrant bierze szklany dzbanuszek z wodą oraz podstawkę. Drugi ministrant trzyma ręczniczek (należy go chwycić za końce obiema rękami). Gdy ksiądz skończy modlitwę nad darami i postawi na ołtarzu kielich, obaj ministranci podchodzą do ołtarza. Ministrant trzymający dzbanuszek z wodą oblewa dłonie kapłana tak, aby woda ściekała na podstawkę. Następnie ksiądz wyciera ręce w ręczniczek. Po obmyciu ministranci wykonują ukłon w stronę kapłana i odchodzą do stolika.

Dzwonki i gong
Dzwonkami dzwonimy 3 razy:
- po aklamacjach "Święty", "
- Baranku Boży"
- po zakończeniu obrzędów Komunii Świętej.

"Święty"
Gdy śpiewana (lub mówiona) jest aklamacja "Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów…", ministranci podchodzą do dzwonków i gongu. Po aklamacji kapłan wypowiada modlitwę. Zwykle rozpoczyna się ona słowami: "Zaprawdę święty jesteś, Boże…". Gdy modlitwa się kończy (najczęściej można to rozpoznać po tym, że kapłan składa ręce) ministrant dzwoni 3 razy, aby oznajmić wiernym potrzebę uklęknięcia na czas przeistoczenia.
Należy pamiętać, że znakiem, po którym rozpoznaje się moment dzwonienia, NIE ZAWSZE muszą być złożone ręce kapłana. Warto zapamiętać, że modlitwa przed dzwonieniem zawsze jest krótsza w dni powszednie, a dłuższa w niedziele i uroczystości. Jednak umiejętność bezbłędnego wyczucia momentu dzwonienia wykształcić możemy w pełni jedynie dzięki ministranckiemu doświadczeniu.
W gong uderza się najpierw w czasie przeistoczenia chleba w Ciało Pańskie, a następnie w czasie przeistoczenia wina w Krew Pańską. Dźwięk gongu rozlega się wówczas gdy kapłan unosi Ciało i Krew Chrystusa do krótkiej adoracji. Gdy kapłan klęka po przeistoczeniu wina, ministrant ponownie dzwoni 3 razy dzwonkami.

"Baranku Boży"
Podczas aklamacji "Baranku Boży" ministrant podchodzi do dzwonków. Gdy po aklamacji kapłan klęka przed ołtarzem i leżącym na nim Chlebem Eucharystycznym, ministrant dzwoni dzwonkami 3 razy i odkłada je na miejsce. Gdy przyjmie Komunię Świętą, znów klęka przy dzwonkach i czeka na powrót księży.
Koniec obrzędów Komunii Świętej
Po zakończonych obrzędach Komunii księża wracają do ołtarza - ministrant odpowiedzialny za dzwonki powinien liczyć, ilu księży poszło rozdzielać Komunię i zwrócić uwagę, czy wszyscy wrócili. Kiedy wszystkie puszki zostaną włożone do tabernakulum i kapłan przyklęknie, wtedy ministrant dzwoni dzwonkami 3 razy i odchodzi do ławek.

Pateny
Za pateny zwykle odpowiadają starsi ministranci. Podczas rozdzielania Komunii należy trzymać patenę w taki sposób, aby zawsze znajdowała się ona pod Hostią. W każdej chwili bowiem z Hostii może upaść okruszyna - także w momencie, gdy kapłan wyjmuje Ją z puszki.

Woda do puryfikacji kielicha
Trzeba podejść do ołtarza z ampułką wody po zakończeniu obrzędów Komunii Świętej. Ministrant wlewa wodę do kielicha aż do momentu, gdy kapłan da znak (lub po prostu powie), że już wystarczy. Jednak równie dobrze któryś z księży może potrzebować wody do puryfikacji kielicha jeszcze w trakcie Komunii Świętej (kiedy na przykład wcześniej od innych księży skończy rozdzielać Komunię). Trzeba uważnie obserwować, czy ksiądz przy ołtarzu nie odwraca się z kielichem w stronę ministrantów i nie czeka na wodę do puryfikacji.

Hymn ministrancki

Króluj nam Chryste

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.


Modlitwa do św. Dominika Savio

Święty mój patronie Dominiku Savio jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi.
Od dawna poświęciłem się tobie, ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazywać ciebie swoim, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością.
Święty Dominiku Savio roztocz, więc nade mną opiekę. Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale, wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, sprawiedliwości i umiarkowaniu, a również w pokorze, w czystości, w hojności, w łagodności, i w prawdomówności. Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, módl się za mnie. Amen.

 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego