Msza św. z udziałem dzieci. - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

GALERIA
4 Niedziela Wielkiego Postu. Msza św. z udziałem dzieci.
W tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną także niedzielą laetare, jesteśmy zaproszeni do tego, aby doświadczyć radości, która pochodzi od Pana, a dokładniej z Jego zbawczej i odnawiającej obecności. Czytania z dzisiejszej czwartej niedzieli Wielkiego Postu wspominają również o namaszczeniach. W pierwszym czytaniu z Pierwszej Księgi Samuela słyszymy o tym, jak prorok Samuel został wysłany z misją do domu Jessego Betlejemity, aby tam namaścić Dawida na króla. Od owego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i z jego mocą namaszczony Dawid mógł wypełnić swoją misję króla i pasterza Izraela. Psalm 22 mówi o oleju, który został wylany na głowę wierzącego. W ten sposób namaszczony może wejść do świątyni, przebywać w obecności Pana i uczestniczyć w Jego uczcie. W Ewangelii Jezus w pewnym sensie namaścił oczy niewidomego, który od lat czekał na cud przejrzenia przy sadzawce Siloe. Po tym namaszczeniu zaczął on postrzegać świat oczyma wiary, widzieć o wiele dalej niż przywrócony wzrok mu na to pozwalał – w Jezusie człowieku rozpoznał Jezusa Chrystusa, Mesjasza.Podczas tego wielkopostnego okresu słowo Boże objawia nam obecność Pana i Mesjasza, który kroczy z nami, ze swoim Kościołem, i jednocześnie wprowadza nas w misterium swej paschalnej, zbawczej śmierci i zmartwychwstania. Na tej wielkopostnej drodze w mistycznym skupieniu i z wiarą spoglądamy na Chrystusa Pana, który przychodzi nam z pomocą zwłaszcza w chwilach pokus (pierwsza niedziela Wielkiego Postu). On też zaprasza nas, tak jak swoich uczniów, aby z Nim wejść na górę Tabor i tam kontemplować przemienione oblicze Jezusa, który został nam objawiony jako umiłowany Syn Ojca, którego powinniśmy uważnie słuchać (druga niedziela Wielkiego Postu). Wraz z Samarytanką spoglądamy na strudzonego drogą pielgrzyma i w Nim rozpoznajemy obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który jest źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu (trzecia niedziela Wielkiego Postu). Zastanówmy się raz jeszcze, czy naprawdę mamy świadomość tego, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych? (Mt 4, 4). Komu tak naprawdę służymy? Kogo adorujemy i komu oddajemy cześć i chwałę w naszym codziennym życiu? Kogo słuchamy i za czyim głosem podążamy? W czyje słowa i w czyją naukę się zagłębiamy? Potrafimy jeszcze rozróżnić prawdę od kłamstwa? W jaki sposób wyraża się nasza wielkopostna postawa?
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego