DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

GRUPY

                                                  
DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE
Duszpasterstwo służby zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz pracownikami szpitala i zakładów opieki zdrowotnej miasta Konina. Kapłan-duszpasterz współpracując ze środowiskiem medycznym towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci, w zdrowiu, w chorobie i w różnych okolicznościach życiowych.
Duszpasterstwo służby zdrowia posiada wzniosłą wartość i wyraża głęboko ludzkie i chrześcijańskie zadania podejmowane w służbie życiu. W trosce o życie wyraża się przede wszystkim prawdziwe ludzkie dzieło ochrony życia fizycznego i duchowego. Współczesne zdobycze z zakresu medycyny i eksperymenty medyczne stosowane na organizmie ludzkim niosą ze sobą wielkie zagrożenie dla jednostek i całych społeczeństw. Duszpasterstwo służby zdrowia czuwa nad tym, aby działania medyczne na organizmie ludzkim osiągnęły należytą mądrość i odpowiedni poziom etyczny, który pozwoli mu zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkiego. Doświadczenia nad zjawiskiem choroby, cierpienia i śmierci oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji duszpasterza oraz całego personelu medycznego wobec chorego, stawiają człowieka wobec delikatnych problemów religijnych, etycznych i duszpasterskich.
Duszpasterstwo służby zdrowia działające przy Parafii NMP Królowej Polski na terenie, której znajduje się część Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie skupia czynnych i emerytowanych pracowników związanych z ochroną zdrowia.

W ramach duszpasterstwa organizowane są:
- comiesięczne spotkania - drugi czwartek miesiąca godz. 17.00 w kaplicy szpitalnej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1;
- Światowy Dzień Chorego - 11 luty;
- Patronalny Dzień Służby Zdrowia - Święto św. Łukasza - 18 październik;
- adwentowy i wielkopostny dzień skupienia;
- pielgrzymki: na Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę,
na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztorne i do Lądu.

Kontakt:
Ks. dr teol. Prałat Zbigniew Cabański, 
tel. 518 014 653

 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego