2 Niedziela Wielkanocna. - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

GALERIA
2 Niedziela Wielkanocna.
Jezus ukazuje swoje rany i pozwala Tomaszowi ich dotknąć, bo ciężko mu było uwierzyć. Nie potrafił w pełni zaufać, że to, co mówią inni, jest prawdą. Zaufał dopiero, gdy doświadczył, gdy dotknął (por. J 20, 27-28). Na obrazie „Jezu ufam Tobie” pięknie jest ukazane źródło miłosierdzia. Te dwa promienie wypływające z serca Chrystusa symbolizują najważniejsze sakramenty: czerwony promień jest symbolem życiodajnej Eucharystii, tak jak krew jest symbolem życia, zaś błękitny to woda oczyszczająca dusze - takie oczyszczenie dokonuje się w chrzcie i w spowiedzi.
Rany Chrystusa są źródłem i oznaką najwyższej miłości. On za nas życie oddał, On dla nas zmartwychwstał. Ręce są symbolem władzy – to nimi człowiek wszystko czyni i burzy. Ręce Chrystusa, które umyły i wytarły nogi, ręce Chrystusa, które dały nam najcenniejszy dar – Eucharystię, zostały przebite przez miłość i służą każdemu zagubionemu. Kościół, który my tworzymy, rodzi się z krwi i wody wypływających z boku Chrystusa. Krew Chrystusa uwalnia nas od śmierci, a Jego Ciało staje się pokarmem na życie wieczne.
Rany Chrystusa są bramą, przez którą Bóg wychodzi naprzeciwko nam, a my wchodzimy w Niego – to pewien obraz Bożej miłości i miłosierdzia. Tak jak Tomasz mógł dotknąć Chrystusa, tak my możemy Go dotknąć, zjednoczyć się z Nim w komunii. Zawołanie Tomasza: Pan mój i Bóg mój! (J 20, 28), to jego osobiste wyznanie wiary. Warto sobie postawić sobie pytanie o to, czy ja uznaję w Jezusie swojego Pana i Boga. Tomasz jest podobny do nas, wezwanych do uwierzenia przez świadectwo innych, przez słowo. Aby dawać świadectwo, trzeba uwierzyć. Wiara wypływa też ze świadectwa innych. Widzenie i dotykanie ma znaczenie tylko wtedy, kiedy się przylgnie do Jezusa, kiedy się Jemu zaufa. Przecież widzieli i dotykali Go także ci, którzy Go ukrzyżowali...
My dziś widzimy Jezusa w słowie, w braciach i dotykamy Go pod postacią chleba – w Komunii św. Ewangelia nie kończy się odejściem Jezusa, bo On zostaje. Zostaje wśród uczniów i zostaje pośród nas. Jest obecny przede wszystkim w darze Eucharystii.
Tylko wierząc, możemy mieć pełnię życia, żyć w Bogu. Bracie, siostro – chciej skorzystać z tej wielkiej łaski, jaką Jezus chce ci dziś ofiarować. Chciej skorzystać ze zdroju Jego miłosierdzia. Masz ku temu narzędzia, którymi są sakramenty spowiedzi i Komunii świętej. Użyj ich dla swojego zbawienia.
 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego