HISTORIA - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

PARAFIA

                  

1985
14.11 - Bp Ordynariusz Jan Zaręba powierza budowę koscioła pw. NMP Królowej Polski ks. Henrykowi Włoczewskiemu;

1986
03.07 - Pisemne oddelegowanie ks. Biskupa dla ks. Henryka Włoczwskiego - wikariusza parafii św. Wojciecha-(proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Stanisław Waszczyński, prowadzi wykup działek pod budowę);
Lato - Ogrodzenie terenu budowy i wykonanie fundamentów pod kaplicę i zaplecze katechetyczno - parafialne;
14.09 - Postawienie Krzyża;

1987
12.03 - Zatwierdzenie planu realizacyjnego kościoła wraz z zapleczem. Kontynuowanie prac budowlanych, które pod koniec roku 1986 zostały wstrzymane;
24.04 - Poświęcenie Krzyża i placu budowy przez Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego. Zobowiazanie, aby na placu, w każdą niedzielę były odprawiwne dwie Msze św;
27.06 - Poświęcenie przez księdza proboszcza parafii św. Wojciecha - Stanisława Waszczyńskiego tymczasowej kaplicy;
01.07 - Rozpoczęcie prac przy wykopach pod ławy fudamentowe Koscioła i wykonanie fundamentów;
20.08 - Dekret Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego o ustanowieniu ośrodka duszpasterskiego przy budowie świątyni. Kierowanie powierzył księdzu Henrykowi Włoczewskiemu (przygotowanie domu na plebanię przy ul. Fałata 4);
26.08 - Ofiarowanie przez wspólnotę parafialną św. Maksymiliana, obrazu Matki Bożej;
06-10.12 - Pierwsze rekolekcje adwentowe w naszym ośrodku duczpasterskim;

1988
15.05 - Pierwsza Komunia Święta dzieciz klas II Szkół Podstawowych nr 4 i 8;
23.05 - Dekret o utworzeniu parafii i ustanowienie proboszczem księdza Henryka Włoczewskiego (trwa nawiedzenie obrazu Matki Bozej w rodzinach naszej parafii);

1990
14.03 - Ukończono strop nad częścią duszpasterską;

1991
08-14.09 - Pierwsze Misje św., przygotowujące wiernych do przeżycia uroczystości wmurowania kamienia węgielnego;
15.09 - Pierwsza wizytacja kanoniczna naszej parafii, przeprowadzona przez Biskupa Ordynariusza Henryka Muszyńskiego. W trakcie jej trwania miał miejsce obrzęd wmurowania kamienia wegielnego;

1992
Październik - zalewanie stropów nad głównymi wejściami do Kościoła;

1993
29.05 - Święcenia kapłańskie otrzymał nasz parafianin Juliusz Mieczyński;
05.08 - Ukończono prace murowe i wylano strop kaplicy dziennej;
Wrzesień - Z inicjatywy księdza Ignacego Myszyńskiego, rozpoczęły się spotkania Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

1994
Lipiec - Księża przeprowadzają się do plebanii, przy nowo budującym sie Kościele;
09.11 - Wylanie płyty żelbetowej chóru;
23.05 - Nawiedzenie naszej parafii przez relikwie św. Wojciecha z okazji zblizającej się 1000 rocznicy śmierci;

1995
Czerwiec - Rozpoczęto prace budowlane przy dzwonnicy;
05.09 - Zamontowano krzyż na dzwonnicy;
29.09 - Zainstalowano trzy dzwony: Jan Paweł II (470 kg), Bogumił (270 kg), Wacław (150 kg);
12.11 - Poświęcenie dzwonnicy i dzwonów przez Księdza Biskupa Czesława Lewandowskiego;
27.11 - Na posiedzeniu Rady Parafialnej podjęto decyzję o wykonaniu stalowej konstrukcji dachu Kościoła;

1996
25.05 - Święcenia kapłńskie otrzymał nasz parafianin Paweł Robak;
27.08 - Do naszej parafii przybyły Siostry Nazaretanki;
Listopad - Zakończono montaż stalowej konstrukcji dachu Koscioła;

1997
11.03 - Zamontowano krzyż na kościele;
06.06 - Otwarcie Domu Otwartych Serc i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego;
07.07 - Przeniesienie kancelarii do nowego budynku;

1999
Luty - Wykonanie kopuły i podwyższenia Krzyża;
07-09.05 - Wizytacja kanoniczna parafii przez Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego;
Czerwiec - Ukończenie tynków wewnątrz kościoła, montaż sufitu;
20.07 - Zakończenie prac blacharskich na dachu kościoła;
10-17.10 - Misje święte przygotowujące do Jubileuszu "2000 Chrześcijaństwa" i poświęcenie Krzyża misyjnego;

31.12.2000
Konsekracja Kościoła przez
Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego


2001
03.05 - Poświęcenie chrzcielnicy przez Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego;
02.06 - Święcenia kapłńskie otrzymał Rafał Działak;

2002
24.09 - Zalanie fundamentów pod budynek sanitarno - gospodarczy;

2003
28.06 - Przywiezienie z Nowogródka relikwii "11 Sióstr Nazaretanek - Męczenniczek";
07.07 - Rozpoczęcie prac związanych z układaniem posadzki;
06.09 - Nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia i relikwii św. Faustyny Kowalskiej;
08.10 - Umieszczenie w kaplicy bocznej namalowanego przez Józefa Stolorza z Włocławka obrazu "11 Sióstr Nazaretanek - Męczenniczek";
17.10 - Montowanie ogrodzenia placu koscielnego;

2004
13.03 - Ofiarowanie obrazu "Jezu Ufam Tobie" autorstwa Lechosława Ojaka przez Wspólnotę Apostolstwa Miłosierdzia Bożego z Jastrzębia Zdroju;
06.06 - Święcenia kapłńskie otrzymał Damian Bułakowski;

2005
16.06 - Powstaje przy parafii chrytatywne Biuro Caritas
28.06 - Zagospodarowanie terenu przykościelnego kostką brukową i roślinnością;
06.09 - Osadzenie krzyża misyjnego przed Kościołem;
14.09 - Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering święci krzyż misyjny;

2006
22.07 - Pierwsze ławki wypełniają nawę główną kościoła;
23.10 - Położenie kostki na parkingu;
19.11 - Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej przez Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego;

2007
16.04 - Rozbiórka starej kaplicy;
12.08 - Zabudowa wnęki między Kościołem a plebanią;

2008
Jesień - Położenie kostki brukowej wokół Kościoła;
Jesień - Zakończenie budowy budynku gospodarczo - sanitarnego;
Jesiań - Wymiana okien w całej plebanii;

2009
Wiosna - Zakończenie wyposażenia Kościoła ławkami, konfesjonałami, katafalk i nowe sedilla;
21.06 - Jubileusz 20-lecia powstania Parafii i 40-lecie święceń kapłńskich Księdza Prałata Henryka Włoczewskiego;
20.10 - zakończenie prac kamieniarskich (schody);

2010
04.01 - wyposażenie kancelarii w nowe meble;

2012/2013
Jesień - wiosna - zakup i montaż 25 głosowych organów;

 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego