KIM JESTEŚMY - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

SŁUŻBA LITURGICZNA


  
Kim jesteśmy ?

Bóg powołał nas do tego, abyśmy Mu służyli przy ołtarzu i pomagali kapłanom w sprawowaniu liturgii. Dbamy o to, aby była ona jak najpiękniejsza i staramy się - nie tylko w kościele - dawać świadectwo żywej wiary. Jesteśmy zwyczajnymi chłopakami w różnym wieku, którzy chodzą do szkoły, studiują lub pracują, przeżywają swoje radości i smutki, a tym co nas łączy jest pełne miłości oddanie naszemu Panu i Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi. Mamy świadomość własnej niedoskonałości, tego, że czasem nam się nie chce, że popełniamy błędy jak każdy normalny człowiek, lecz mamy także świadomość, że Pan Jezus, który nas zaprosił do służby przy ołtarzu, przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, zawsze przebacza nam nasze zaniedbania czy przewinienia i nie stawia nam żadnych warunków, oprócz jednego. Pragnie On, abyśmy Mu bezgranicznie zaufali i pozwolili Mu działać w sobie, w naszych rodzinach i środowiskach, abyśmy przyjęli Jego darmową miłość. To On jest naszą siłą w codziennych przeciwnościach i trudach. Dzięki Niemu możemy każdego dnia stawać się coraz lepszymi, wierniejszymi, gorliwszymi i RADOŚNIEJSZYMI świadkami Jego miłości.

Na Służbę Liturgiczną składają się cztery podstawowe grupy:

Kandydaci - czyli osoby, które w pewnym momencie życia odczuły pragnienie służenia Bogu i teraz przechodzą okres próbny, przygotowujący je do posługi ministranta;

Ministranci - czyli osoby sprawujące wszystkie podstawowe funkcje służby przy ołtarzu;

Lektorzy - to ci, którzy czytają w czasie mszy oraz nabożeństw i dbają o to, aby Słowo Boże przenikało i przemieniało serca wiernych;

Szafarze - to osoby dorosłe, które zazwyczaj były w przeszłości ministrantami, a teraz sprawują bardziej zaawansowane funkcje liturgiczne i zastępują kapłanów w niektórych ich czynnościach (mogą oni np. udzielać Komunii Świętej);

Kto może zostać ministrantem?

Dosłownie KAŻDY, kto odczuwa takie pragnienie, przeżył już swoją Pierwszą Komunię Świętą i SZCZERZE chce służyć Panu Bogu przy ołtarzu oraz świadczyć w codziennym życiu o Jego miłości. Jeżeli więc chciałbyś służyć Bogu i o Nim świadczyć, to zapraszamy w nasze szeregi! Kandydaci mogą się zgłaszać do opiekuna Służby Liturgicznej.

Opiekunem grupy jest  
Ks. Łukasz Sztylka - mgr teol.

"Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą"
(Ps 118, 14)

 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego