GRUPA AL-ANON - NMP Konin

Idź do spisu treści

Menu główne:

GRUPY

                                                              

Spotkania grupy w poniedziałek od godz. 17.00. Miting otwarty pierwszy poniedziałek miesiąca, sala biblioteki parafialnej.

Grupy Rodzinne Al-Anon/Alateen (Ang. Al-Anon Family Group) (Al-Anon - od pierwszych sylab Alcoholics Anonymous; Alateen - ang. teen nastolatek).

Na spotkaniach Al-Anon /mityngach/ członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem działania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją czy instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W Al-Anon nie ma żadnych składek członkowskich. Przynależność i uczestnictwo jest w pełni dobrowolne. Grupy Alateen nie stanowią samodzielnej wspólnoty i są częścią Al-Anon. Alateen jest wspólnotą młodych ludzi, których życie aktualnie, lub w przeszłości upływało, w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu. W spotkaniu /mityng/ uczestniczy, albo czuwa obok dorosły uczestnik Al-Anon.

Historia

Po powstaniu ruchu Anonimowych Alkoholików ich bliscy uczestniczyli razem z nimi w spotkaniach, ale szybko zaczęto mówić o potrzebie osobnych spotkań. AA nie zgodzili się na tworzenie odrębnych grup w ramach AA powołując się na piątą tradycję mówiącą, że "Każda grupa ma tylko jeden główny cel - nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi". Żony alkoholików ( założycieli AA) - Lois W. i Anna S. zauważyły dodatni wpływ stosowania programu dwunastu kroków na ich mężów i postanowiły oprzeć swoje zdrowienie na podobnym programie. Doprowadziły do powstania wspólnoty w maju 1951 roku. Powołały biuro służb o nazwie Biuro Rozrachunkowe, które mieściło się w domu Lois i Billa W. W maju 1954 roku Biuro zostało zarejestrowane jako niedochodowa organizacja pod nazwą GRUPY RODZINNE AL-ANON. Wspólnota ma zasięg światowy - według danych sprzed kilku lat liczba grup Al-Anon w świecie przekraczała 33 tys.

W Polsce

Matką chrzestną polskiego Al-Anon jest Hanka J. z Kanady. W połowie lat siedemdziesiątych wysłała list zachęcający do tworzenia grup Al-Anon. Dotarł on za pośrednictwem grupy AA z Poznania do Anny F. Właśnie Anna jako pierwsza w Polsce poznała program Dwunastu Stopni. Hanka J. przysyłała Annie przez kilka lat pierwsze tłumaczenia literatury, podstawowe informacje i materiały. Gdy liczba ich była wystarczająca postanowiono na nich pracować. W 1980 roku grupa terapeutyczna dla żon alkoholików w Przychodni Odwykowej w Poznaniu - Anna była jej uczestniczką - została przekształcona w grupę Al-Anon. Była to pierwsza grupa z Polski zarejestrowana w Biurze Służb Światowych w Nowym Jorku. Grupa przyjęła nazwę ARIADNA. W 1985 roku Hanka J. przyjechała na mityng ARIADNY, pokazała jak powinien wyglądać mityng, stwierdziła, że al-anonki powinny pracować bez udziału profesjonalistów. Annę F. w niesieniu posłannictwa wspierała Maria T., obie do dziś aktywnie pracują na rzecz wspólnoty.

W 1999 roku sąd zarejestrował Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych AL-Anon w Poznaniu. Stowarzyszenie reprezentuje wspólnotę na zewnątrz. Zostało powołane do obsługi prawnej, finansowej i wydawniczej wspólnoty. Ma status OPP.

Wspólnota wydaje biuletyn informacyjny o nazwie "Razem".


 
Aktualny czas w Konin:


Szukaj na stronach
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego